Kružnice

Kružnice se dotýká dvou rovnoběžek p a q, její střed leží na přímce a, která je sečnou obou přímek.

Napište její rovnici a určete souřadnice středu a poloměru.

p: x-10 = 0
q: -x-19 = 0
a: 9x-4y+5 = 0

Správná odpověď:

xS =  -4,5
yS =  -8,88
r =  NAN

Postup správného řešení:

A=pa=[10;0] B=qa=[19;0] S=2AB=[4,5;8,88] tp;tq;St t:+y+1=0 T=pt=[10;NAN] 
yS=(23,75+(41,5))/2=8,88
r=SA=(xSxT)2+(ySyT)2=NAN  (x+4,5)2+(x+8,88)2=NAN2 Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Žák
Pokud je S středem bodů A,B, tak jeho souřadnice y se rovná nule

Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: