Kružnice a tečna

Najděte rovnici kružnice se středem v (1,20), která se dotýká přímky 8x + 5y-19 = 0

Výsledek

e = (Správná odpověď je: ) Správné

Postup správného řešení:

x0=1 y0=20  8x+5y19=0  s=8 x0+5 y019=8 1+5 2019=89 a=82+52=899,434 r=as=9,43489=899,434  (xx0)2+(yy0)2=r2 e:(x1)2+(y20)2=89Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: