Kružnice

Dokažte, že rovnice k1 a k2 představují kružnice. Napište rovnici přímky, která prochází středy těchto kružnic.

k1: x2+y2+2x+4y+1=0
k2: x2+y2-8x+6y+9=0

Výsledek

p = (Správná odpověď je: p=x+5y+11=0) Nesprávné

Postup správného řešení:

k1:x2+y2+2x+4y+1=0 k2:x2+y28x+6y+9=0  (xx0)2+(yy0)=r2  k1:(x+1)2+(y+2)=22 k2:(x4)2+(y+3)2=42  S1[1,2] r1=2 S2[4,3] r2=4  ax+by+c=0  a (1)+b (2)+c=0 a 4+b (3)+c=0 a=1  a+2bc=0 4a3b+c=0 a=1  b=5 c=11  p=x+5y+11=0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: