Směrnice a rovnice přímky


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Kalkulačka přímky najde směrnici (sklon) přímky, parametrické normálový a smernicový tvar rovnice přímky dané souřadnicemi dvou bodů A, B v rovině. Směrnice bude vypočtena podle poměru "vertikální změnu" (dy) ke "horizontální změně" (dx) souřadnic mezi dvěma různými body A, B na přímce.
k = fraction{d y}{d x} = fraction{ Delta y}{ Delta x} = fraction{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} ; ;