Směrnice a rovnice přímky


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Kalkulačka přímky najde směrnici (sklon) přímky, parametrické normálový a smernicový tvar rovnice přímky dané souřadnicemi dvou bodů A, B v rovině. Směrnice bude vypočtena podle poměru "vertikální změnu" (dy) ke "horizontální změně" (dx) souřadnic mezi dvěma různými body A, B na přímce.
k=dxdy=ΔxΔy=x1x0y1y0