Sčítání vektorů

Součet dvou vektorů daných velikostmi a sevřeným úhlem mezi nimi. Obvykle dvě síly.
°
Sčítání vektorů je operace sčítání dvou (nebo více) vektorů dohromady do výsledného vektoru. Geometricky se řeší pomocí rovnoběžníku, kde výsledný vektor je jeho úhlopříčkou a strany oba sčítance svírající úhel.