Vektory - základní operace

Dáno jsou body A [-10; -10] B [-9; -3] C[13; -16] a D[-17; 7]
a. Určitě souřadnice vektorů u = AB v = CD s = DB
b. Vypočítejte vektorový součet u + v
c. Vypočítejte rozdíl vektorů u-v
d. Určitě souřadnice vektoru w = -8.u


Správná odpověď:

ux =  1
uy =  7
vx =  -30
vy =  23
sx =  -8
sy =  10
(u+v)x =  -29
(u+v)y =  30
(u-v)x =  31
(u-v)y =  -16
wx =  -8
wy =  -56

Postup správného řešení:

u=(9(10);3(10))=(1;7)
s=(17(9);7(3))=(8;10)
u+v=(1+(30);7+(23))=(29;30)
uv=(1(30);7(23))=(31;16)
w=8,u=(8(1);8(7))=(8;56)Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: