Vektory - základné operácie

Dané sú body A[-9;-2] B[2;16] C[16; -2] a D[12;18]
a. Určite súradnice vektorov u=AB v=CD s=DB
b. Vypočítajte súčet vektorov u+v
c. Vypočítajte rozdiel vektorov u-v
d. Určite súradnice vektora w=-7.u


Vaša odpoveď:Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky: