Kružnica

Z rovnice kružnice:

x2+y210x16y+64=0

Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.

Správna odpoveď:

x0 =  5
y0 =  8
r =  5

Postup správneho riešenia:

(xx0)2+(yy0)2=r2 (x5)2+(y8)2=52  x0=5 y0=8 r=5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: