Mám bod

Mám bod A=[2,1] a priamku y+x-5=0. Ako určím súradnice bod A´, ktorý je obrazom bodu A podľa danej priamky?

Správna odpoveď:

x2 =  4
y2 =  3

Postup správneho riešenia:

A=(2,1) A=(x2,y2) p: x+y5=0  q  p; A  q q:xy+c=0  (1,1) (1,1) = 0  AxAy+c=0 c=AyAx=12=1  q: xy1=0  S = p  q  x0+y05=0 x0y01=0  x0+y0=5 x0y0=1  Riadok2Riadok1Riadok2 x0+y0=5 2y0=4  y0=24=2 x0=5y0=52=3  x0=3 y0=2  S=(x0,y0) S=(3,2)  x2=Ax+2 Sx=2+2 3=4
y2=Ay+2 Sy=1+2 2=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: