Kolmý priemet

Určte vzdialenosť bodu B [1, -3] od kolmého priemetu bodu A [3, -2] na priamku 2 x + y + 1 = 0.

Správna odpoveď:

d =  0

Postup správneho riešenia:

Bx=1;By=3 Ax=3;Ay=2  p: 2 x + y + 1 = 0,  q  p; A  q  q:x+2y+c=0=0:1  Ax+2 Ay+c=0 3+2 (2)+c=0  c=7  c=17=7  c=7  q: x+2y+7=0   X = (x,y) = q  p  x+2 y+7=0 2 x+y+1=0  x2y=7 2x+y=1  Pivot:Riadok1Riadok2 2x+y=1 x2y=7  Riadok221 Riadok1Riadok2 2x+y=1 2,5y=7,5  y=2,57,5=3 x=21y=21+3=1  x=1 y=3  d=(Bxx)2+(Byy)2=(11)2+((3)(3))2=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: