Sčítanie vektorov

Súčet dvoch vektorov daných veľkosťami a zovretým uhlom medzi nimi. Obvykle dve sily.
°
Sčítanie vektorov je operácia sčítania dvoch (alebo viacerých) vektorov dohromady do výsledneho vektora. Geometricky sa rieši pomocou rovnobežníka, kde výsledný vektor je jeho uhlopriečkou a strany oba sčítance zvierajúce uhol.