Priamka

Priamka p prechádza bodom A[-9, 7] a má smerový vektor v=(-2, -5).

Leží bod B[0, 34] na priamke p?

Výsledok
Postup správneho riešenia:

x=Ax+vxt x=Ay+vyt  x=92t y=75t  t1=20+9=4,5 t2=5347=5,4  t1=t2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: