Parametrické 33451

Priamka p je daná bodom P [ - 0,5;1] a smerovým vektorom s= (1,5; - 3) určite:
A) hodnotu parametra t pre body X [- 1,5;3], Y [1; - 2] priamky p
B) či body R [0,5; - 1], S [1,5;3] leží na priamke p
C) parametrické rovnice priamky m || p, ak prechádza priamka m začiatkom sústavy súradníc
D) parametrické rovnice priamky n _|_ p, ak prechádza priamka n bodom N [ - 2;4]

Výsledok

t1 =  -0,6667
t2 =  1
R=t2 =S=t2 =mx = 1,5t
my = -3t
nx = -2+3t
ny = 4-1,5t

Postup správneho riešenia:

Px=0,5;Py=1 sx=1,5;sy=3  X [  1,5;3] 1,5 = Px + t1 sx  t1=(1,5Px)/sx=(1,5(0,5))/1,5=0,6667
Y [1;  2] 1 = Px + t1 sx  t2=(1Px)/sx=(1(0,5))/1,5=1
 R [0,5;  1] p1=(0,5Px)/sx=(0,5(0,5))/1,5=320,6667 p2=(1Py)/sy=(11)/(3)=320,6667 p1=p2 R=1
  S [1,5;3] p3=(1,5Px)/sx=(1,5(0,5))/1,5=34=1311,3333 p4=(3Py)/sy=(31)/(3)=320,6667 p3 = p4 S=0
mx=mx=1,5t
my=my=3t
(1,5; 3)  (3; 1,5) nx=nx=2+3t
ny=ny=41,5tNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: