Přímka 6

Přímka p je dána bodem P [ - 0,5;1] a směrovým vektorem s= (1,5; - 3) určete:
A) hodnotu parametru t pro body X [ - 1,5;3], Y [1; - 2] přímky p
B) zda body R [0,5; - 1], S [1,5;3] leží na přímce p
C) parametrické rovnice přímky m || p, prochází-li přímka m počátkem soustavy souřadnic
D) parametrické rovnice přímky n _|_ p, prochází-li přímka n bodem N [ - 2;4]

Výsledek

t1 =  -0,6667
t2 =  1
R=t2 =S=t2 =mx = (Správná odpověď je: 1,5t) Nesprávné
my = (Správná odpověď je: -3t) Nesprávné
nx = (Správná odpověď je: -2+3t) Nesprávné
ny = (Správná odpověď je: 4-1,5t) Nesprávné

Postup správného řešení:

Px=0,5;Py=1 sx=1,5;sy=3  X[1,5;3] 1,5=Px+t1 sx  t1=(1,5Px)/sx=(1,5(0,5))/1,5=0,6667
Y[1;2] 1=Px+t1 sx  t2=(1Px)/sx=(1(0,5))/1,5=1
R[0,5;1] p1=(0,5Px)/sx=(0,5(0,5))/1,5=320,6667 p2=(1Py)/sy=(11)/(3)=320,6667 p1=p2 R=1
S[1,5;3] p3=(1,5Px)/sx=(1,5(0,5))/1,5=34=1311,3333 p4=(3Py)/sy=(31)/(3)=320,6667 p3=p4 S=0
mx=mx=1,5t
my=my=3t
(1,5;3)(3;1,5) nx=nx=2+3t
ny=ny=41,5tNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: