Jsou dány

Jsou dány body A(1,2), B(4,-2) a C(3,-2) . Najděte parametrické rovnice přímky, která:

a) Prochází bodem C a je rovnoběžná s přímkou AB,
b) Prochází bodem C a je kolmá k přímce AB.

Správná odpověď:

p1 = 1
p2 = 1

Postup správného řešení:

A(1,2), B(4,2) ; C ( 3,2) v = AB =(41,22) = (3,4) n =  AB = (4,3) n , v = 0  3 (4) +(4) (3)=0  p1: x = 3  3t y = 2 4t  p1=1
p1: x = 3  4t y = 2 3t  p2=1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: