Jsou dány

Jsou dány body A(1,2), B(4,-2) a C(3,-2) . Najděte parametrické rovnice přímky, která:

a) Prochází bodem C a je rovnoběžná s přímkou AB,
b) Prochází bodem C a je kolmá k přímce AB.

Výsledek

p1 = (Správná odpověď je: 1) Nesprávné
p2 = (Správná odpověď je: 1) Nesprávné

Postup správného řešení:

A(1,2),B(4,2);C(3,2) v=AB=(41,22)=(3,4) n=AB=(4,3) n,v=0 3 (4)+(4) (3)=0  p1:x=33t y=24t  p1=1
p1:x=34t y=23t  p2=1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: