Průsečíkem 82994

Přímka p je dána předpisem y = 1/2 x - 1 . Přímka q je kolmá k přímce p a prochází bodem A [1; 5]. Určete y-ovou souřadnici bodu, který je průsečíkem přímky q s osou y.

Správná odpověď:

y0 =  7

Postup správného řešení:

p: y = 1/2 x  1 A=(1,5)  p:2y=x2 p:x2y2=0  pq  q: 2x+y+c = 0  2 Ax+Ay+c=0 2 1+5+c=0  c=7  c=17=7  c=7  x0=0 2 x0+y0+c=0 y0=2 x0c=2 0(7)=7Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: