Přímka

Přímka p prochází bodem A[-3, -2] a má směrový vektor v=(3, -1).

Leží bod B[-33, 8] na přímce p?

Výsledek
Postup správného řešení:

x=Ax+vxt x=Ay+vyt  x=3+3t y=2t  t1=333+3=10 t2=18+2=10  t1=t2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: