Osová souměrnost

Vypočítejte souřadnice bodu B osově symetricky s bodem A [-1, -3] podél přímky p: x + y - 2 = 0.

Správná odpověď:

x2 =  5
y2 =  3

Postup správného řešení:

x1=1;y1=3 p: x+y2=0  q  p; A  q q:xy+c=0  x1y1+c=0 (1)(3)+c=0  c=2  c=12=2  c=2  q: xy2=0  S = p  q  x0+y02=0 x0y02=0  x0+y0=2 x0y0=2  Rˇaˊdek2Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 x0+y0=2 2y0=0  y0=20=0 x0=2y0=2  x0=2 y0=0  x2=x1+2 x0=(1)+2 2=5
y2=y1+2 y0=(3)+2 0=3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: