Parametrický tvar

Vypočítejte vzdálenost bodu A[2,1] od přímky p:

X=-1+3t
Y=5-4t

Přímka p má parametrický tvar rovnice přímky. ..

Správná odpověď:

x =  0

Postup správného řešení:

p: x=1+3t y=54t  A[2,1]=A[m,n] m=2 n=1  qp:ax+by+c=0 a=4 b=3 q:4x+3y+c=0  4 (1)+3 5+c=0  c=11  x=a2+b2a m+b n+c=42+324 2+3 1+(11)=0   Zkousˇka spraˊvnosti:   2=1+3 t  3t=3  t=1  Y=54 t Y=54 1  Y=1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: