Souměrnost

Najděte obraz A´ bodu A[1,2] v osové souměrnosti s osou p: x=-1+3t, y=-2+t (t = jsou realná čísla)

Správná odpověď:

x =  3
y =  -3

Postup správného řešení:

x0=1 y0=2 n=(3,1)  n:3x+1y+c =0  3 1+1 2+c=0  c=5  c=15=5  c=5  n:3x+y5=0  3 (1+3 t)+(2+t)5=0  10t=10  t=1010=1  t=1  x1=1+3 t=1+3 1=2 y1=2+t=2+1=1 x=x1+x0=2+1=3
y=y1y0=(1)2=3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: