Kolmá a rovnoběžná

Potřebuji matematickou pomoc v tomto problému: jsou dány dva trojrozměrné vektory a = (- 5, 5 3) b = (- 2, -4, -5)

Rozložte vektor b na b = v + w, kde v je rovnoběžná s a a w je kolmá na a. Najděte souřadnice vektorů v a w.

Správná odpověď:

v1 =  2,1186
v2 =  -2,1186
v3 =  -1,2712
w1 =  -4,1186
w2 =  -1,8814
w3 =  -3,7288

Postup správného řešení:

a=(5, 5, 3) b=(2,4,5)  b = v+w v  a => v = k a  w  a => w,a = 0  2=v1+w1 4=v2+w2 5=v3+w3 v1=5 k v2=5 k v3=3 k w1 (5)+w2 5+w3 3=0  v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 5k+v1=0 5kv2=0 3kv3=0 5w15w23w3=0  Pivot:Rˇaˊdek1Rˇaˊdek4 5k+v1=0 v2+w2=4 v3+w3=5 v1+w1=2 5kv2=0 3kv3=0 5w15w23w3=0  Rˇaˊdek5Rˇaˊdek1Rˇaˊdek5 5k+v1=0 v2+w2=4 v3+w3=5 v1+w1=2 v1v2=0 3kv3=0 5w15w23w3=0  Rˇaˊdek653 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek6 5k+v1=0 v2+w2=4 v3+w3=5 v1+w1=2 v1v2=0 0,6v1v3=0 5w15w23w3=0  Pivot:Rˇaˊdek2Rˇaˊdek4 5k+v1=0 v1+w1=2 v3+w3=5 v2+w2=4 v1v2=0 0,6v1v3=0 5w15w23w3=0  Rˇaˊdek5+Rˇaˊdek2Rˇaˊdek5 5k+v1=0 v1+w1=2 v3+w3=5 v2+w2=4 v2+w1=2 0,6v1v3=0 5w15w23w3=0  Rˇaˊdek60,6 Rˇaˊdek2Rˇaˊdek6 5k+v1=0 v1+w1=2 v3+w3=5 v2+w2=4 v2+w1=2 v3+0,6w1=1,2 5w15w23w3=0  Pivot:Rˇaˊdek3Rˇaˊdek4 5k+v1=0 v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 v2+w1=2 v3+0,6w1=1,2 5w15w23w3=0  Rˇaˊdek5+Rˇaˊdek3Rˇaˊdek5 5k+v1=0 v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 w1+w2=6 v3+0,6w1=1,2 5w15w23w3=0  Rˇaˊdek6+Rˇaˊdek4Rˇaˊdek6 5k+v1=0 v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 w1+w2=6 0,6w1+w3=6,2 5w15w23w3=0  Pivot:Rˇaˊdek5Rˇaˊdek7 5k+v1=0 v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 5w15w23w3=0 0,6w1+w3=6,2 w1+w2=6  Rˇaˊdek650,6 Rˇaˊdek5Rˇaˊdek6 5k+v1=0 v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 5w15w23w3=0 0,6w2+1,36w3=6,2 w1+w2=6  Rˇaˊdek751 Rˇaˊdek5Rˇaˊdek7 5k+v1=0 v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 5w15w23w3=0 0,6w2+1,36w3=6,2 2w2+0,6w3=6  Pivot:Rˇaˊdek6Rˇaˊdek7 5k+v1=0 v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 5w15w23w3=0 2w2+0,6w3=6 0,6w2+1,36w3=6,2  Rˇaˊdek720,6 Rˇaˊdek6Rˇaˊdek7 5k+v1=0 v1+w1=2 v2+w2=4 v3+w3=5 5w15w23w3=0 2w2+0,6w3=6 1,18w3=4,4  w3=1,184,4=3,72881356 w2=260,6w3=260,6 (3,72881356)=1,88135593 w1=50+5w2+3w3=50+5 (1,88135593)+3 (3,72881356)=4,11864407 v3=5w3=5+3,72881356=1,27118644 v2=4w2=4+1,88135593=2,11864407 v1=2w1=2+4,11864407=2,11864407 k=50v1=502,11864407=0,42372881  k=59250,423729 v1=591252,118644 v2=591252,118644 v3=59751,271186 w1=592434,118644 w2=591111,881356 w3=592203,728814
v2=(2,1186)=2,1186
v3=(1,2712)=1,2712
w1=(4,1186)=4,1186
w2=(1,8814)=1,8814
w3=(3,7288)=3,7288Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: