Jsou dány 2

Jsou dány vektory v=(2,7; -1,8), w=(-3;2,5). Určete souřadnice vektorů: a=v+w, b=v-w, c=w-v, d=2/3v

Správná odpověď:

ax =  -0,3
ay =  0,7
bx =  5,7
by =  -4,3
cx =  -5,7
cy =  4,3
dx =  1,8
dy =  -1,2

Postup správného řešení:

v=(2,7,1,8)=(2,7,1,8) w=(3,2,5)=(3,2,5)  a=v+w ax=ax=vx+wx=2,7+(3)=0,3
ay=ay=vy+wy=(1,8)+2,5=0,7
b=vw bx=bx=vxwx=2,7(3)=5,7
by=by=vywy=(1,8)2,5=4,3
c=wv cx=cx=wxvx=(3)2,7=5,7
cy=cy=wyvy=2,5(1,8)=4,3
d=32 v dx=dx=32 vx=32 2,7=59=154=1,8
dy=dy=32 vy=32 (1,8)=56=151=1,2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: