Sum of the two vectors

The sum of two vectors given magnitudes and included angle. Typically two forces.
°
The sum of the two vectors
Vector addition is the operation of adding two (or more) vectors together into a vector sum. The so-called parallelogram law gives the rule for vector addition of two vectors. For two vectors, the vector sum is obtained by placing them head to tail and drawing the vector from the free tail to the free head.

How to add two vectors

If we place the vectors at one starting point, the vectors form two sides of the parallelogram. By completing the remaining two parallel sides, we create a parallelogram. The resulting vector of the sum is the oriented diagonal of this parallelogram starting at the location point of the vectors.

Analyticky - výpočtem vypočítáme součet vektorů nejjednodušeji tak, že vektory rozložíme do složek x, y, případně z. Jednotlivé vektory pak sečteme po složkách. Velikost výsledného vektoru pak dopočítáme z Pythagorovy věty z jeho složkového tvaru. Směrový vektor určíme trigonometricky - arkustangensem poměru y:x. ​

Vectors in word problemsmore math problems »