Súradnice vektora

Určte súradnice vektora u = CD, ak C (19; -7) a D (-16; -5)

Správna odpoveď:

x =  -35
y =  2

Postup správneho riešenia:

C=(19,7) D=(16,5)  u=DC x=DxCx=(16)19=35
y=DyCy=(5)(7)=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: