Premena jednotiek dĺžky

Vložte dĺžku ako číslo a zvoľte jednotky z ktorej a na ktorú sa má premena vykonať.Priame premeny jednotiek: μm na mil; mm na cm; mm na dm; mm na mil; mm na inch; cm na mm; cm na dm; cm na m; cm na inch; cm na ft; cm na yd; dm na mm; dm na cm; dm na m; dm na dam; dm na inch; dm na ft; dm na yd; m na cm; m na dm; m na dam; m na hm; m na inch; m na ft; m na yd; dam na dm; dam na m; dam na hm; dam na km; dam na ft; dam na yd; hm na m; hm na dam; hm na km; hm na mile; hm na n mile; km na dam; km na hm; km na mile; km na n mile; mil na μm; mil na mm; inch na mm; inch na cm; inch na dm; inch na m; inch na ft; inch na yd; ft na cm; ft na dm; ft na m; ft na dam; ft na inch; ft na yd; yd na cm; yd na dm; yd na m; yd na dam; yd na inch; yd na ft; mile na hm; mile na km; mile na n mile; n mile na hm; n mile na km; n mile na mile;

Premeny jednotiek dĺžky v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »