Kolmý průmět

Určete vzdálenost bodu B [1, -3] od kolmého průmětu bodu A [3, -2] na přímku 2 x + y + 1 = 0.

Správná odpověď:

d =  0

Postup správného řešení:

Bx=1;By=3 Ax=3;Ay=2  p: 2 x + y + 1 = 0,  q  p; A  q  q:x+2y+c=0=0:1  Ax+2 Ay+c=0 3+2 (2)+c=0  c=7  c=17=7  c=7  q: x+2y+7=0   X = (x,y) = q  p  x+2 y+7=0 2 x+y+1=0  x2y=7 2x+y=1  Pivot:Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 2x+y=1 x2y=7  Rˇaˊdek221 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 2x+y=1 2,5y=7,5  y=2,57,5=3 x=21y=21+3=1  x=1 y=3  d=(Bxx)2+(Byy)2=(11)2+((3)(3))2=0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: