Absolútna hodnota - príklady

Počet nájdených príkladov: 72

 • Absolútna hodnota
  abs_value Ktoré číslo má takú vlastnosť , že keď ho zväčšíme o 7 dostaneme číslo ktoré má rovnakú absolútnu hodnotu ako pôvodné číslo ?
 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ||-81|-|-90|| ?
 • Sčítajte
  abs_value Sčítajte absolútne hodnoty:
 • Tri body
  abs1 Sú dané tri body v rovine A (-3; -5) B (9; -10) a C (2; k). Dĺžka AB = AC Aká je hodnota k?
 • Absolútne hodnoty
  abs_value Vypočítaj ǀǀ4ǀ. ǀ-8ǀ-(-3)ǀ: ǀ2+ǀ-2ǀǀ=
 • Abs v nerovnici
  eq222 Rieš na Z - nerovnicu s absolútnou hodnotou: |x-18|+4 > 1
 • S absolútnou hodnotou
  abs_value Určte počet všetkych celých čísel x, ktoré spĺňajú nasledujúce dve nerovnosti: |x+2|=3
 • Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Úsečka
  abs Ktorá z dvojíc čísel ohraničuje na číselnej osi najdlhšiu úsečku: ?
 • Súčin
  multiplicationchart Súčet aj súčin troch prirodzených čísel je 6. Napíšte najväčšie z nich.
 • Hodiny 14
  clocks2 Aký uhol zvierajú hodinové ručičky o 16:30?
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica (|x| +x) |x-3| = |x+1| v obore reálnych čísel?
 • Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla z = √ 50 +16 i.
 • Štvorec
  ctverec Štvorec ABCD má stred S [-3, -2] a vrchol A [1, -3]. Určte súradnice ostatných vrcholov štvorca.
 • Dĺžky strán
  red_triangle Pre koľko prirodzených čísel x, môžu byť 11, 9 a x dĺžkami strán trojuholníka?
 • Nulové body
  absolute value Vypočítajte korene rovnice: 3 |x +4| +3 |x +5| +2 |x +4| = 30
 • Jednotkový 2D
  one Zistite jednotkový vektor (jeho súradnice) k vektoru AB ak A[-6; 8], B[-18; 10].
 • Vypočítaj 117
  abs_value Vypočítaj trojnásobok absolútnej hodnoty rozdielu čísel 3/5 a –1/3.
 • Číselná os 3
  numbers2 Ktoré číslo je na číselné osi rovnako vzdialené od čísel -5,65 a 7,25?
 • Koľko 30
  numberline Koľko dvojciferných čísel leží na číselnej osi bližšie k číslu 31 ako k číslu 100?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .