Absolútna hodnota - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 61

 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ? ?
 • Nulové body
  absolute value Vypočítajte korene rovnice: ?
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 • Hodiny 14
  clocks2_14 Aký uhol zvierajú hodinové ručičky o 16:30 ?
 • Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Čo dostanem
  abs_value_1 Čo dostanem vynasobenim absolútnej hodnoty k číslu -0,7 a prevrateneho čísla k číslu 10 Čo dostanem vydelenim opačného čísla k číslu -14/8 a prevrateneho čísla k číslu 4
 • Na číselnej osi
  abs1 Určte celé číslo, ktorého vzdialenosť na číselnej osi od čísla 1 je dvakrát menšia ako vzdialenosť od čísla 6.
 • Moivre 2
  moivre_complex Nájdite tretie odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • Zuzana
  teplomer_15 Zuzana večer namerala teplotu ovzdušia -2,4°C. Ráno namerala teplotu trikrát vyššiu. Akú teplotu namerala Zuzana ráno?
 • Číselná os 3
  numbers2_17 Ktoré číslo je na číselné osi rovnako vzdialené od čísel -5,65 a 7,25?
 • Abs v nerovnici
  eq222 Rieš na Z - nerovnicu s absolútnou hodnotou: |x-18|+4>1
 • Najbližšie prirodzené číslo
  numbers2_31 Nájdi najbližšie prirodzené číslo k číslu 4,456 k 44,56 a k číslu 445,6 ďakujem a prepáčte moju neznalosť.
 • Dĺžky strán
  red_triangle Pre koľko prirodzených čísel x, môžu byť 16, 15 a x dĺžkami strán trojuholníka?
 • Súčin
  multiplicationchart Súčet aj súčin troch prirodzených čísel je 6. Napíšte najväčšie z nich.
 • Absolútna hodnota
  abs_value_1.JPG Ktoré číslo má takú vlastnosť , že keď ho zväčšíme o 7 dostaneme číslo ktoré má rovnakú absolútnu hodnotu ako pôvodné číslo ?
 • Kocka - stenová
  cubes_2 V kocke ABCDEFGH je ?. Aký je povrch kocky?
 • Úsečka
  abs Ktorá z dvojíc čísel ohraničuje na číselnej osi najdlhšiu úsečku: ?
 • Súradnice
  tr_triangle_axes Určte obsah trojuholníka daného priamkou -7x + 7y + 63 = 0 a súradnicovými osi x a y.
 • Vektor
  some_vector Vypočítajte veľkosť vektora v⃗ = (9.75, 6.75, -6.5, -3.75, 2)
 • Vektory
  vectors Vektor a má súradnice (9; -1) a vektor b má súradnice (-13; 6). Ak vektor c= b-a, aká je veľkosť vektora c?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .