Absolútna hodnota - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 68

 • Absolútna hodnota
  abs_value_1.JPG Ktoré číslo má takú vlastnosť , že keď ho zväčšíme o 7 dostaneme číslo ktoré má rovnakú absolútnu hodnotu ako pôvodné číslo ?
 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ? ?
 • Nulové body
  absolute value Vypočítajte korene rovnice: ?
 • Sčítajte
  abs_value Sčítajte absolútne hodnoty:
 • Tri body
  abs1_1 Sú dané tri body v rovine A (-3; -5) B (9; -10) a C (2; k). Dĺžka AB = AC Aká je hodnota k?
 • Absolútne hodnoty
  abs_value Vypočítaj ǀǀ4ǀ. ǀ-8ǀ-(-3)ǀ: ǀ2+ǀ-2ǀǀ=
 • Abs v nerovnici
  eq222 Rieš na Z - nerovnicu s absolútnou hodnotou: |x-18|+4 > 1
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 • S absolútnou hodnotou
  abs_value.JPG Určte počet všetkych celých čísel x, ktoré spĺňajú nasledujúce dve nerovnosti: |x+2|=3
 • Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Úsečka
  abs Ktorá z dvojíc čísel ohraničuje na číselnej osi najdlhšiu úsečku: ?
 • Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla ?.
 • Súčin
  multiplicationchart Súčet aj súčin troch prirodzených čísel je 6. Napíšte najväčšie z nich.
 • Hodiny 14
  clocks2_14 Aký uhol zvierajú hodinové ručičky o 16:30 ?
 • Štvorec
  ctverec_2 Štvorec ABCD má stred S [-3, -2] a vrchol A [1, -3]. Určte súradnice ostatných vrcholov štvorca.
 • Dĺžky strán
  red_triangle Pre koľko prirodzených čísel x, môžu byť 16, 15 a x dĺžkami strán trojuholníka?
 • Jednotkový 2D
  one_1 Zistite jednotkový vektor (jeho súradnice) k vektoru AB ak A[-6; 8], B[-18; 10].
 • Číselná os 3
  numbers2_17 Ktoré číslo je na číselné osi rovnako vzdialené od čísel -5,65 a 7,25?
 • Koľko 30
  numberline_7 Koľko dvojciferných čísel leží na číselnej osi bližšie k číslu 31 ako k číslu 100?
 • Vzdialenosť
  distance_point_line Vypočítajte vzdialenosť bodu A [0, 2] od priamky prechádzajúcej bodmi B [9, 5] a C [1, -1].

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .