Súradnice vrcholov

Určte súradnice vrcholov a obsah rovnobeznika, ktoreho dve strany ležia na priamkach 8x+3y+1=0, 2x+y-1=0 a uhlopriečka na priamke 3x+ 2y+3=0

Správna odpoveď:

x0 =  -2
y0 =  5
x1 =  1
y1 =  -3
x2 =  5
y2 =  -9
x3 =  8
y3 =  -17
S =  14

Postup správneho riešenia:


8x0+3y0+1=0
2x0+y0-1=0

8•x0+3•y0+1=0
2•x0+y0-1=0

8x0+3y0 = -1
2x0+y0 = 1

x0 = -2
y0 = 5

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

8x1+3y1+1=0
3x1+ 2y1+3=0

8•x1+3•y1+1=0
3•x1+ 2•y1+3=0

8x1+3y1 = -1
3x1+2y1 = -3

x1 = 1
y1 = -3

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

2x2+y2-1=0
3x2+ 2y2+3=0

2•x2+y2-1=0
3•x2+ 2•y2+3=0

2x2+y2 = 1
3x2+2y2 = -3

x2 = 5
y2 = -9

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
x=2x2+x1=25+1=3 y=2y2+y1=2(9)+(3)=6  x3=x0+2 x=(2)+2 3=8
y3=y0+2 y=5+2 (6)=17
a=(x0x1)2+(y0y1)2=((2)1)2+(5(3))2=738,544 h=p,C h=82+328 x2+3 y2+1=82+328 5+3 (9)+11,6386 S=a h=8,544 1,6386=14Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Zs Ucitel
Viete prosim skontrolovat tento priklad. Najprv vypocitame suradnice troch vrcholov - priesecniky troch priamok. 4-ty vrchol vypocitame osovou sumernostou okolo stredu S (x,y)...

Obsah = strana x vyska. Vysku urcime ako vzdialenost bodu (vrcholu) od priamky

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: