Súradnice vrcholov

Určte súradnice vrcholov a obsah rovnobeznika, ktoreho dve strany ležia na priamkach 8x+3y+1=0, 2x+y-1=0 a uhlopriečka na priamke 3x+ 2y+3=0

Správny výsledok:

x0 =  -2
y0 =  5
x1 =  1
y1 =  -3
x2 =  5
y2 =  -9
x3 =  8
y3 =  -17
S =  14

Riešenie:


8x0+3y0+1=0
2x0+y0-1=0

8•x0+3•y0+1=0
2•x0+y0-1=0

8x0+3y0 = -1
2x0+y0 = 1

x0 = -2
y0 = 5

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

8x1+3y1+1=0
3x1+ 2y1+3=0

8•x1+3•y1+1=0
3•x1+ 2•y1+3=0

8x1+3y1 = -1
3x1+2y1 = -3

x1 = 1
y1 = -3

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

2x2+y2-1=0
3x2+ 2y2+3=0

2•x2+y2-1=0
3•x2+ 2•y2+3=0

2x2+y2 = 1
3x2+2y2 = -3

x2 = 5
y2 = -9

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
x=x2+x12=5+12=3 y=y2+y12=(9)+(3)2=6  x3=x0+2 x=(2)+2 3=8x=\dfrac{ x_{2}+x_{1} }{ 2 }=\dfrac{ 5+1 }{ 2 }=3 \ \\ y=\dfrac{ y_{2}+y_{1} }{ 2 }=\dfrac{ (-9)+(-3) }{ 2 }=-6 \ \\ \ \\ x_{3}=-x_{0}+2 \cdot \ x=-(-2)+2 \cdot \ 3=8
y3=y0+2 y=5+2 (6)=17y_{3}=-y_{0}+2 \cdot \ y=-5+2 \cdot \ (-6)=-17
a=(x0x1)2+(y0y1)2=((2)1)2+(5(3))2738.544 h=p,C h=8 x2+3 y2+182+32=8 5+3 (9)+182+321.6386 S=a h=8.544 1.6386=14a=\sqrt{ (x_{0}-x_{1})^2+(y_{0}-y_{1})^2 }=\sqrt{ ((-2)-1)^2+(5-(-3))^2 } \doteq \sqrt{ 73 } \doteq 8.544 \ \\ h=|p,C| \ \\ h=\dfrac{ 8 \cdot \ x_{2}+3 \cdot \ y_{2}+1 }{ \sqrt{ 8^2+3^2 } }=\dfrac{ 8 \cdot \ 5+3 \cdot \ (-9)+1 }{ \sqrt{ 8^2+3^2 } } \doteq 1.6386 \ \\ S=a \cdot \ h=8.544 \cdot \ 1.6386=14Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!


Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Zs Ucitel
Viete prosim skontrolovat tento priklad. Najprv vypocitame suradnice troch vrcholov - priesecniky troch priamok. 4-ty vrchol vypocitame osovou sumernostou okolo stredu S (x,y)...

Obsah = strana x vyska. Vysku urcime ako vzdialenost bodu (vrcholu) od priamky

avatar


Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Súradnice vrcholov
  troj Vypočítajte súradnice vrcholov trojuholníka, ak rovnice jeho strán sú 7x-4y-1=0 x-2y+7=0 2x+y+4=0
 • Ťažisko
  center_triangle V trojuholníku ABC leží bod D[1,-2,6], ktorý je stredom strany |BC| a bod G, ktorý je ťažiskom trojuholníka G[8,1,-3]. Nájdite súradnice vrchola A[x,y,z].
 • Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 • Priamka
  lines_1 Napíšte rovnicu priamky rovnobežné s 9x + 3y = 8, ktorá prechádza bodom (-1, -4). Napíšte v tvare ax + by = c.
 • Záhrada
  stromy V ovocnej záhrade bolo jabloní o 46 viac ako hrušiek. Búrka vyvrátila štvrtinu jabloní a 7 hrušiek;ostalo však ešte 80 stromov. Koľko jabloní a koľko hrušiek bolo v záhrade?
 • Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 • Nohy
  rak Rak má 5 párov nôh. Hmyz má 6 nôh. 60 tvorov má celkom 500 nôh. Okolík viac je rakov než hmyzu?
 • Tri dielne
  workers_24 V troch dielňach závodu pracuje 2743 ľudí. V druhej dielni pracuje o 140 ľudí viac ako v prvej a v tretej dielni 4,2-krát viac ako v druhej. Koľko ľudí pracuje v každej dielni?
 • Zlomková čiara
  eq2_11 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 • Ubytovňa pre školákov
  fractal_2 V ubytovni je 90 osôb; chlapcov je trikrát viac ako dievčat, učiteľov je o 70 menej ako chlapcov a dievčat spolu. Koľko je učiteľov?
 • Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 • Bratská trojka
  vojaciky Juraj, Milan a Adrián majú spolu 93 vojačikov. Juraj má o 3 vojačikov viacej ako Milan. Adrián má o 15 vojačikov viacej ako Milan. Určite, koľko má každý z nich.
 • Trieda 15
  skola Chlapcov je 75% z počtu dievčat. Ak by prišli do triedy štyria chlapci, počet chlapcov by sa rovnal počtu dievčat. Kolko dievčat je v triede?
 • Na dvore
  pigs_3 Na dvore boli husi a prasiatká. Janka spočítala, že spolu majú 20 hláv a 64 nôh. Koľko husí a koľko prasiatok bolo na dvore?
 • Eliminačná metóda
  rovnice_1 Riešte sústavu lineárnych rovníc eliminačnou metódou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 • Testík
  test_1 Žiaci majú za každú správne vyriešenú úlohu 10 bodov . Za chybné riešenie sa im odpočíta 5 bodov . Po vyriešení 20 úloh mal Marian 80 bodov. Koľko úloh vyriešil správne a koľko nie?
 • Sčítance 7
  eq2_7 Vypocitaj väčšieho z dvoch scitancou ak vieš, že menší sčítanie je tretinou väčšieho a ich súčet je 48