Súradnice vrcholov

Vypočítajte súradnice vrcholov trojuholníka, ak rovnice jeho strán sú
7x-4y-1=0
x-2y+7=0
2x+y+4=0

Správna odpoveď:

x =  3
y =  5
a =  -3
b =  2
c =  -1
d =  -2

Postup správneho riešenia:


7x-4y-1=0
x-2y+7=0

7·x-4·y-1=0
x-2·y+7=0

7x-4y = 1
x-2y = -7

Riadok 2 - 1/7 · Riadok 1 → Riadok 2
7x-4y = 1
-1,43y = -7,14


y = -7,14285714/-1,42857143 = 5
x = 1+4y/7 = 1+4 · 5/7 = 3

x = 3
y = 5

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

a-2b+7=0
2a+b+4=0

a-2·b+7=0
2·a+b+4=0

a-2b = -7
2a+b = -4

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
2a+b = -4
a-2b = -7

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2a+b = -4
-2,5b = -5


b = -5/-2,5 = 2
a = -4-b/2 = -4-2/2 = -3

a = -3
b = 2

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

7c-4d-1=0
2c+d+4=0

7·c-4·d-1=0
2·c+d+4=0

7c-4d = 1
2c+d = -4

Riadok 2 - 2/7 · Riadok 1 → Riadok 2
7c-4d = 1
2,14d = -4,29


d = -4,28571429/2,14285714 = -2
c = 1+4d/7 = 1+4 · (-2)/7 = -1

c = -1
d = -2

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: