Vzdialenosť rovnobežiek

Zistite vzdialenosť rovnobežiek, ktorej rovnice sú:
x=3-4t, y=2+t a x=-4t, y=1+t
(návod:na jednej priamke zvoľte bod a zistite jeho vzdialenosť od druhej priamky)

Správna odpoveď:

x =  1,6977

Postup správneho riešenia:

p1: x=34t, y=2+t p2: x=4t, y=1+t A1 = 3 A2 = 2 A[3,2]  p2: x+4y  4 = 0 N=12+42=174,1231 x=(1 3+4 24)/N=(1 3+4 24)/4,1231=1,6977Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: