Rovnoběžek 3314

Zjistěte vzdálenost rovnoběžek, které rovnice jsou:
x=3-4t, y=2+t a x=-4t, y=1+t
(návod: na jedné přímce zvolte bod a zjistěte jeho vzdálenost od druhé přímky)

Správná odpověď:

x =  1,6977

Postup správného řešení:

p1:x=34t,y=2+t p2:x=4t,y=1+t A1=3 A2=2 A[3,2]  p2:x+4y4=0 N=12+42=174,1231 x=(1 3+4 24)/N=(1 3+4 24)/4,1231=1,6977Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: