Vzdáleností 36831

Je dána přímka p a dva vnitřní body jedné z polorovin, určených přímkou ​​p. Najdi na přímce p bod X tak, aby součet jeho vzdáleností od bodů A, B byl nejmenší.

Správná odpověď:

x =  1

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Chcete proměnit jednotku délky?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: