Narýsuj 4

Narýsuj do jednoho obrazku :
a) přímku RZ
b) YZ, pro kterou platí YZ je kolmá k RZ
c) polopřímku RS různoběžnou s YZ i s přímkou RZ
d) bod F, který leží na YZ mimo již zvolené body
e) bod H, který leží na polopřímce RS i přímce RZ

Vaše odpověď:Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: