Tři body

Vyznač v rovině tři libovolně body E, F a G tak aby neležely na jedné přímce.

a) narysuj úsečku FG
b) sestrojil polopřímku EG
c) narysuj přímku EF

Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: