Tři body

Vyznač v rovině tři libovolně body E, F a G tak aby neležely na jedné přímce.

a) narysuj úsečku FG
b) sestrojil polopřímku EG
c) narysuj přímku EF

Správná odpověď:

a =  1

Postup správného řešení:

EFG  a=1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: