Tři body

Vyznač v rovině tři libovolně body E, F a G tak aby neležely na jedné přímce.

a) narysuj úsečku FG
b) sestrojil polopřímku EG
c) narysuj přímku EF


Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: