Kružnica

Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok.

Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru.

p: 2x+5y+6 = 0
q: 2x+5y+1 = 0
a: -10x-2y-10 = 0

Správna odpoveď:

xS =  -0,93
yS =  -0,33
r =  0,46

Postup správneho riešenia:

A=pa=[0,83;0] B=qa=[1,04;0] S=2AB=[0,93;0,33] tp;tq;St t:5x+2y+2=0 T=pt=[1,11;0,76] 
yS=(0,8695652173913+(0,21739130434783))/2=0,33
r=SA=(xSxT)2+(ySyT)2=0,46  (x+0,93)2+(x+0,33)2=0,462 Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: