Stred

Vypočítajte súradnice stredu kružnice:

x2+4x+y216y+64=0

Správna odpoveď:

x0 =  -2
y0 =  8

Postup správneho riešenia:

(xx0)2+(yy0)2=r2 x22xx0+x02+y22yy0+y02r2=0 x2+4x+y216y+64=0  x0=24=2
y0=216=8 r=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: