Souřadnice vrcholů

Určete souřadnice vrcholů a obsah rovnoběžníku, jehož dvě strany leží na přímkách 8x + 3y + 1 = 0, 2x + y-1 = 0 a úhlopříčka na přímce 3x + 2y + 3 = 0

Správný výsledek:

x0 =  -2
y0 =  5
x1 =  1
y1 =  -3
x2 =  5
y2 =  -9
x3 =  8
y3 =  -17
S =  14

Řešení:


8x0+3y0+1=0
2x0+y0-1=0

8•x0+3•y0+1=0
2•x0+y0-1=0

8x0+3y0 = -1
2x0+y0 = 1

x0 = -2
y0 = 5

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

8x1+3y1+1=0
3x1+ 2y1+3=0

8•x1+3•y1+1=0
3•x1+ 2•y1+3=0

8x1+3y1 = -1
3x1+2y1 = -3

x1 = 1
y1 = -3

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

2x2+y2-1=0
3x2+ 2y2+3=0

2•x2+y2-1=0
3•x2+ 2•y2+3=0

2x2+y2 = 1
3x2+2y2 = -3

x2 = 5
y2 = -9

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.
x=x2+x12=5+12=3 y=y2+y12=(9)+(3)2=6  x3=x0+2 x=(2)+2 3=8x=\dfrac{ x_{2}+x_{1} }{ 2 }=\dfrac{ 5+1 }{ 2 }=3 \ \\ y=\dfrac{ y_{2}+y_{1} }{ 2 }=\dfrac{ (-9)+(-3) }{ 2 }=-6 \ \\ \ \\ x_{3}=-x_{0}+2 \cdot \ x=-(-2)+2 \cdot \ 3=8
y3=y0+2 y=5+2 (6)=17y_{3}=-y_{0}+2 \cdot \ y=-5+2 \cdot \ (-6)=-17
a=(x0x1)2+(y0y1)2=((2)1)2+(5(3))2738.544 h=p,C h=8 x2+3 y2+182+32=8 5+3 (9)+182+321.6386 S=a h=8.544 1.6386=14a=\sqrt{ (x_{0}-x_{1})^2+(y_{0}-y_{1})^2 }=\sqrt{ ((-2)-1)^2+(5-(-3))^2 } \doteq \sqrt{ 73 } \doteq 8.544 \ \\ h=|p,C| \ \\ h=\dfrac{ 8 \cdot \ x_{2}+3 \cdot \ y_{2}+1 }{ \sqrt{ 8^2+3^2 } }=\dfrac{ 8 \cdot \ 5+3 \cdot \ (-9)+1 }{ \sqrt{ 8^2+3^2 } } \doteq 1.6386 \ \\ S=a \cdot \ h=8.544 \cdot \ 1.6386=14Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby, které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!


Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Další podobné příklady a úkoly:

 • Nohy
  rak Rak má 5 párů nohou. Hmyz má 6 nohou. 60 tvorů má celkem 500 nohou. Okolik více je raků než hmyzu?
 • Třída
  skola_24 V 7. Třídě je o 2 žáky více než v 8. Třídě. Kdyby se počet žáků 7. Třídy zvýšil o 7 a počet žáků 8. Třídy zvýšil o třetinu původního počtu, byl by v obou třídách stejný počet žáků. Kolik žáků je 7. A v 8. Třídě?
 • Branky
  hokej_2 čtyři hokejová mužstva nastřílela v turnaji 337 branek. druhé družstvo dalo o 16 branek méně než první , třetí o 17 méně než druhé a čtvrté o 30 branek méně než druhé . Kolik branek dalo každé mužstvo?
 • Určete 3
  lines_9 Určete průsečík dvou přímek p a q je-li. : p:3y+2x-5=0 q:4x+7y-11=0
 • Psi a husy
  dog Po dvorku běhali psi a husy. Dohromady měli 12 hlav a 30 nohou. Kolik běhalo po dvorku hus a kolik psů?
 • Rovnice o dvou neznámých
  eq222 Rěšte soustavu: 15x+30y=-20 0.3x-0,2y=0,4
 • Akcionáři a.s.
  vote Na shromáždění akcionářů bylo přítomno 360 osob s hlasovacím právem. Pro určitý návrh bylo o 104 hlasů více než proti. Kolik akcionářů bylo pro návrh a kolik proti?
 • Soustava 13
  eq2_8 Řešte soustavu rovnic: 3x-(y+2)/2 =9 (x+2)/5-2y =5
 • Tři dílny
  workers_24 Ve třech dílnách závodu pracuje 2743 lidí. Ve druhé dílně pracuje o 140 lidí více než v první a ve třetí dílně 4,2-krát více než v druhé. Kolik lidí pracuje v každé dílně?
 • Koruny
  penize_1.JPG Žáci čtyř ročníků uspořili dohromady n=45000 korun. Z toho první ročník uspořil jednu třetinu, druhý jednu třetinu zbytku, třetí dvě pětiny dalšího zbytku a čtvrtý zbývající část. Kolik korun uspořil každý ročník ?
 • Prací prášky
  rex 200 krabic pracích prášků bylo v obchodě narovnáno ve 3 řadách. V první řadě bylo o 13 krabic víc než ve druhé, ve druhé o jednu pětinu víc než ve třetí řadě. Kolik krabic bylo v jednotlivých řadách?
 • Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0
 • Eliminační metoda
  rovnice_1 Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 • Přímka
  skew_lines Je pravda že přímky které se neprotínají jsou rovnoběžné?
 • V zoo
  tava V zoo je 10 velbloudů mezi kterými jsou velbloudi dvouhrbí (drabaři) a velbloudi jednohrbí (dromedáři). Celkem mají 14 hrbů. Urči počet drabařů v ZOO.
 • Přímka
  lines_1 Napište rovnici přímky rovnoběžné s 9x + 3y = 8, která prochází bodem (-1, -4). Napište ve tvaru ax + by = c.
 • Těžiště
  center_triangle V trojúhelníku ABC leží bod D[1,-2,6], který je středem strany |BC| a bod G, který je těžištěm trojúhelníku G[8,1,-3]. Najděte souřadnice vrcholu A[x,y,z].