Souřadnice vrcholů

Určete souřadnice vrcholů a obsah rovnoběžníku, jehož dvě strany leží na přímkách 8x + 3y + 1 = 0, 2x + y-1 = 0 a úhlopříčka na přímce 3x + 2y + 3 = 0

Správná odpověď:

x0 =  -2
y0 =  5
x1 =  1
y1 =  -3
x2 =  5
y2 =  -9
x3 =  8
y3 =  -17
S =  14

Postup správného řešení:


8x0+3y0+1=0
2x0+y0-1=0

8·x0+3·y0+1=0
2·x0+y0-1=0

8x0+3y0 = -1
2x0+y0 = 1

Řádek 2 - 2/8 · Řádek 1 → Řádek 2
8x0+3y0 = -1
0.25y0 = 1.25


y0 = 1.25/0.25 = 5
x0 = -1-3y0/8 = -1-3 · 5/8 = -2

x0 = -2
y0 = 5

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

8x1+3y1+1=0
3x1+ 2y1+3=0

8·x1+3·y1+1=0
3·x1+ 2·y1+3=0

8x1+3y1 = -1
3x1+2y1 = -3

Řádek 2 - 3/8 · Řádek 1 → Řádek 2
8x1+3y1 = -1
0.88y1 = -2.63


y1 = -2.625/0.875 = -3
x1 = -1-3y1/8 = -1-3 · (-3)/8 = 1

x1 = 1
y1 = -3

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

2x2+y2-1=0
3x2+ 2y2+3=0

2·x2+y2-1=0
3·x2+ 2·y2+3=0

2x2+y2 = 1
3x2+2y2 = -3

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3x2+2y2 = -3
2x2+y2 = 1

Řádek 2 - 2/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3x2+2y2 = -3
-0.33y2 = 3


y2 = 3/-0.33333333 = -9
x2 = -3-2y2/3 = -3-2 · (-9)/3 = 5

x2 = 5
y2 = -9

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.
x=2x2+x1=25+1=3 y=2y2+y1=2(9)+(3)=6  x3=x0+2 x=(2)+2 3=8
y3=y0+2 y=5+2 (6)=17
a=(x0x1)2+(y0y1)2=((2)1)2+(5(3))2=738,544 h=p,C h=82+328 x2+3 y2+1=82+328 5+3 (9)+11,6386 S=a h=8,544 1,6386=14Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: