Souřadnice vrcholů

Určete souřadnice vrcholů a obsah rovnoběžníku, jehož dvě strany leží na přímkách 8x + 3y + 1 = 0, 2x + y-1 = 0 a úhlopříčka na přímce 3x + 2y + 3 = 0

Správná odpověď:

x0 =  -2
y0 =  5
x1 =  1
y1 =  -3
x2 =  5
y2 =  -9
x3 =  8
y3 =  -17
S =  14

Postup správného řešení:


8x0+3y0+1=0
2x0+y0-1=0

8•x0+3•y0+1=0
2•x0+y0-1=0

8x0+3y0 = -1
2x0+y0 = 1

x0 = -2
y0 = 5

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

8x1+3y1+1=0
3x1+ 2y1+3=0

8•x1+3•y1+1=0
3•x1+ 2•y1+3=0

8x1+3y1 = -1
3x1+2y1 = -3

x1 = 1
y1 = -3

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

2x2+y2-1=0
3x2+ 2y2+3=0

2•x2+y2-1=0
3•x2+ 2•y2+3=0

2x2+y2 = 1
3x2+2y2 = -3

x2 = 5
y2 = -9

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.
x=2x2+x1=25+1=3 y=2y2+y1=2(9)+(3)=6  x3=x0+2 x=(2)+2 3=8
y3=y0+2 y=5+2 (6)=17
a=(x0x1)2+(y0y1)2=((2)1)2+(5(3))2=738,544 h=p,C h=82+328 x2+3 y2+1=82+328 5+3 (9)+11,6386 S=a h=8,544 1,6386=14Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: