Obecné rovnice přímek

Je dán trojúhelník ABC: A(-2,3), B (4,-1), C(2,5). Určete obecné rovnice přímek, na kterých leží:
a) strana AB,
b) Výška Vc,
c) Osa strany AB,
d) Těžnice ta

Výsledek

p1 = (Správná odpověď je: p1) Nesprávné
p2 = (Správná odpověď je: p2) Nesprávné
p3 = (Správná odpověď je: p3) Nesprávné
p4 = (Správná odpověď je: p4) Nesprávné

Postup správného řešení:

a0=2;a1=3 b0=4;b1=1 c0=2;c1=5  p1:ax+by+c=0 c=10  a a0+b a110=0 a b0+b b110=0 a (2)+b 310=0 a 4+b (1)10=0  2a3b=10 4ab=10  a=4 b=6  p1:6x+4y10=0  p1=p1
p2p1;Cp2  n2=(b;a)  p2:n0 x+n1 y+z=0  b c0+a c1+z=0 6 2+4 5+z=0  z=8  p2:6x+4y8=0 p2:6x4y+8=0  p2=p2
S=AB/2 s0=(a0+b0)/2=((2)+4)/2=1 s1=(a1+b1)/2=(3+(1))/2=1  p3:n0 x+n1 y+w=0  b s0+a s1+w=0 6 1+4 1+w=0  w=2  p3:6x+4y+2=0 p3:6x4y2=0  p3=p3
p4=CS  v0 c0+v1 c13=0 v0 s0+v1 s13=0 v0 2+v1 53=0 v0 1+v1 13=0  2v0+5v1=3 v0+v1=3  v0=4 v1=1  p4:4xy3=0 p4=p4Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: