Sestrojený čtverce

Na dvěma stranami trojúhelníku ABC jsou sestrojeny čtverce. Obsah čtverce nad stranou BC je 25 cm2. Velikost výšky vc na stranu AB je 3 cm. Pata P výšky vc dělí stranu AB v poměru 2 : 1. Strana AC je delší než strana BC. Vypočtěte v cm délku strany AB.
Vypočtěte v cm2 obsah čtverce nad stranou AC.

Správná odpověď:

c =  12 cm
S2 =  73 cm2

Postup správného řešení:

S1=25 cm2 a=S1=25=5 cm v=3 cm  c12=a2v2=5232=16 c1=a2v2=5232=4 cm  c2:c1=2:1=2  c2=c1 2=4 2=8 cm  c=c1+c2=4+8=12 cm
b2 = c22 + v2  b=c22+v2=82+32=73 cm8,544 cm  S2=b2=8,5442=73 cm2

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: