Štvorce

Na dvoma stranami trojuholníka ABC sú zostrojené štvorce. Obsah štvorca nad stranou BC je 25 cm2. Veľkosť výšky vc na stranu AB je 3 cm. Pata P výšky vc delí stranu AB v pomere 2:1. Strana AC je dlhšia ako strana BC. Vypočítajte v cm dĺžku strany AB.
Vypočítajte v cm2 obsah štvorca nad stranou AC.

Správna odpoveď:

c =  12 cm
S2 =  73 cm2

Postup správneho riešenia:

S1=25 cm2 a=S1=25=5 cm v=3 cm  c12=a2v2=5232=16 c1=a2v2=5232=4 cm  c2:c1=2:1=2  c2=c1 2=4 2=8 cm  c=c1+c2=4+8=12 cm
b2 = c22 + v2  b=c22+v2=82+32=73 cm8,544 cm  S2=b2=8,5442=73 cm2

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: