Rovnostranný 4301

Trojuholník ABC je rovnostranný o strane dĺžky 8 cm. Body D, E, F sú postupne stredmi strán AB, BC, AC. Vypočítajte obsah trojuholníka DEF. V akom pomere je obsah trojuholníka ABC k obsahu trojuholníka DEF?

Správna odpoveď:

S2 =  6,9282 cm2
k =  4

Postup správneho riešenia:

a=8 a2=a/2=8/2=4 S1=3/4 a2=3/4 82=16 327,7128 S2=3/4 a22=3/4 42=4 3=6,9282 cm2
k=S1/S2=27,7128/6,9282=4Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: