V štvorci

V štvorci ABCD so stranou a = 6 cm je bod E stred strany AB a bod F stred strany BC. Vypočítajte veľkosť všetkých uhlov trojuholníka DEF a dĺžky jeho strán.

Správna odpoveď:

d =  2,1213 cm
e =  6,7082 cm
f =  6,7082 cm
E =  71,5651 °
F =  71,5651 °
D =  36,8698 °

Postup správneho riešenia:

a=6 cm d2=(a/2)2+(a/2)2  d=a/8=6/8=2,1213 cm
e2=a2+(a/2)2=62+(6/2)2=45  e=1+1/4 a=1+1/4 6=3 5=6,7082 cm
f=e=6,7082=3 5=6,7082 cm
FEB=45   sinAED=a/e  AED=π180°arcsin(a/e)=π180°arcsin(6/6,7082)63,4349  E=180AEDFEB=18063,434945=71,5651=71°3354"
F=E=71,5651=71,5651=71°3354"
D=180FE=18071,565171,5651=36,8698=36°5211"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: