Štyri strany lichobežníka

V lichobežníka ABCD je | AB | = 73,6 mm; | BC | = 57 mm; | CD | = 60 mm; | AD | = 58,6 mm. Vypočítajte veľkosti jeho vnútorných uhlov.

Správna odpoveď:

A =  76,5803 °
B =  90 °
C =  90 °
D =  103,4197 °

Postup správneho riešenia:

a=73,6 b=57 c=60 d=58,6 a2=ac=73,660=568=13,6 A1=arccos((d2+a22b2)/(2 d a2))=arccos((58,62+13,62572)/(2 58,6 13,6))1,3366 A=A1  °=A1 π180   °=1,3366 π180   °=76,58  °=76,5803=76°3449"
B1=arccos((b2+a22d2)/(2 b a2))=arccos((572+13,6258,62)/(2 57 13,6))1,5708 B=B1  °=B1 π180   °=1,5708 π180   °=90  °=90
C=180B=18090=90
D=180A=18076,5803103,4197 x=A+B+C+D=76,5803+90+90+103,4197=360

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: