Trojúhelníku 81737

V trojúhelníku ABC určete souřadnice bodu B, pokud víte, že body A, B leží na přímce 3x-y-5=0, body A, C leží na přímce 2x+3y+4=0, bod C leží na souřadnicové ose x a úhel u vrcholu C je pravý.

Správná odpověď:

Bx =  5,3333
By =  11

Postup správného řešení:

A=(x,y) C=(z,0)  3 xy5=0 2 x+3 y+4=0  3xy=5 2x+3y=4  Rˇaˊdek232 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 3xy=5 3,67y=7,33  y=3,666666677,33333333=2 x=35+y=352=1  x=1 y=2  A=(1,2) B=(x,y) C=(z,0)  2 z+3 0+4=0  2z=4  z=24=2  z=2  A=(1,2) B=(x,y) C=(2,0)  AB2 = AC2  + BC2  (x1)2+(y+2)2 = (21)2+(0+2)2 + (2x)2 + (0y)2  6 x + 4 y  12 = 0  6 x1+4 y112=0 3x1y15=0  6 x1+4 y112=0 3 x1y15=0  6x14y1=12 3x1y1=5  Rˇaˊdek263 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 6x14y1=12 y1=11  y1=111=11 x1=612+4y1=612+4 11=5,33333333  x1=3165,333333 y1=11  Bx=Bx=x1=5,3333
By=By=y1=11

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: