V rovině 2

V rovině je umístěn trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C, pro který platí: A(1, 2), B(5, 2), C(x, x+1), kde x > -1.
a) určete hodnotu x
b) určete souřadnice bodu M, který je středem úsečky AB
c) dokažte že vektory AB a CM jsou kolmé
d) určete velikost úhlu CAB
e) spočítejte obvod trojúhelníku ABC

Správná odpověď:

x =  3
Mx =  3
My =  2
o =  9,6569
CAB =  45 °

Postup správného řešení:

A=(1,2) B=(5,2) C=(x,x+1)  c2 = a2+b2 AB2 = BC2+AC2  (BxAx)2+(ByAy)2=(xBx)2+(x+1By)2+(xAx)2+(x+1Ay)2  (51)2+(22)2=(x5)2+(x+12)2+(x1)2+(x+12)2 4x2+16x12=0 4x216x+12=0 4=22 16=24 12=223 NSD(4,16,12)=22=4  x24x+3=0  a=1;b=4;c=3 D=b24ac=42413=4 D>0  x1,2=2ab±D=24±4 x1,2=24±2 x1,2=2±1 x1=3 x2=1  x>0; x>1 x=x1=3

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

Mx=Mx=2Ax+Bx=21+5=3
My=My=2Ay+By=22+2=2
C=(3,4) a=dist(B,C)=BC=(BxCx)2+(ByCy)2=(53)2+(24)2=2 22,8284 b=dist(A,C)=AC=(AxCx)2+(AyCy)2=(13)2+(24)2=2 22,8284 c=dist(A,B)=AB=(AxBx)2+(AyBy)2=(15)2+(22)2=4  o=a+b+c=2,8284+2,8284+4=9,6569
sin CAB = a:c α=arcsin(a/c)=arcsin(2,8284/4)0,7854 rad CAB=CAB=α  °=α π180   °=0,7854 π180   °=45  °=45Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: