Ťažisko

Hmotné body sú rozložené v priestore nasledovne - zadané súradnice v priestore a ich hmotnosti. Nájdite polohu ťažiska tejto sústavy hmotných bodov:

A1 [-15; -17; 11] m1 = 80 kg
A2 [-16; -13; -5] m2 = 99 kg
A3 [13; -13; -14] m3 = 51 kg
A4 [-5; 10; -1] m4 = 74 kg
A5 [-4; 2; -13] m5 = 8 kg
A6 [-14; -2; 11] m6 = 12 kg
A7 [-18; 20; 13] m7 = 98 kg


Vaša odpoveď:Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte štatistickú kalkulačku?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1