Kolineární body

Ukažte, že body A (-1,3), B (3,2), C (11,0) jsou kolineární (leží na jedné přímce).

Správná odpověď:

x =  1

Postup správného řešení:

BA = (x1,y1) CA = (x2,y2)  x1=3(1)=4 y1=23=1  x2=11(1)=12 y2=03=3  k1=x2/x1=12/4=3 k2=y2/y1=(3)/(1)=3  k1=k2  3 (4, 1) = (12, 3) 3   BA = CA x=1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: