Umístěte vektor

Vektor AB, jestliže A (3, -1), B (5,3) umístěte do bodu C (1,3) tak že, AB = CO

Správná odpověď:

x =  3
y =  7

Postup správného řešení:

Ax=3;Ay=1 Bx=5;By=3 Cx=1;Cy=3  O=(x;y) AB=CO  BA=OC O=C+(BA)  x=Cx+(BxAx)=1+(53)=3
y=Cy+(ByAy)=3+(3(1))=7Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: