Souřadnice 73044

Najděte bod P na úsečce AB tak, že |AP| = r |AB| . Souřadnice koncových bodů: A = (−2, 0, 1), B = (10, 8, 5), poměr r = 1/4.

Správná odpověď:

x =  7
y =  6
z =  4

Postup správného řešení:

A=(2,0,1) B=(10,8,5) r=1/4=41=0,25  x=r Ax+(1r) Bx=0,25 (2)+(10,25) 10=7
y=r Ay+(1r) By=0,25 0+(10,25) 8=6
z=r Az+(1r) Bz=0,25 1+(10,25) 5=4   Zkousˇka spraˊvnosti:  d1=dist(A,B)=AB=(AxBx)2+(AyBy)2=((2)10)2+(08)2=4 1414,9666 d2=dist(A,P)=AP=(AxPx)2+(AyPy)2=((2)Px)2+(0Py)2=52,2361  D2=d1 r=14,9666 0,25=143,7417 d2=D2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte statistickou kalkulačku?
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.

Související a podobné příklady: