Koncových 73044

Nájdite bod P na úsečke AB tak, že |AP| = r |AB| . Súradnice koncových bodov: A = (−2, 0, 1), B = (10, 8, 5), pomer r = 1/4.

Správna odpoveď:

x =  7
y =  6
z =  4

Postup správneho riešenia:

A=(2,0,1) B=(10,8,5) r=1/4=41=0,25  x=r Ax+(1r) Bx=0,25 (2)+(10,25) 10=7
y=r Ay+(1r) By=0,25 0+(10,25) 8=6
z=r Az+(1r) Bz=0,25 1+(10,25) 5=4   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  d1=dist(A,B)=AB=(AxBx)2+(AyBy)2=((2)10)2+(08)2=4 1414,9666 d2=dist(A,P)=AP=(AxPx)2+(AyPy)2=((2)Px)2+(0Py)2=52,2361  D2=d1 r=14,9666 0,25=143,7417 d2=D2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: